Szentendrei Espereskerület:Üröm

 

 

Szent György vértanú plébániatemplom

 

PLÉBÁNOSOK: Weicher Miklós 1894-;Miller József 1901-; Braun Gyula 1910-; Furtner Mátyás 1938-; Kollwentz Ede 1938- Sikos Antal 1964-;Bakos Zsolt 2007-; WILHEIM PÉTER 2013-

Zsolt atya új szolgálati helye

WILHEIM PÉTER

Született: 1983. július 29.

Diakónusi gyakorlat: Pestszentlőrinci Mária Szeplőtelen Szíve plébánián 2007-2008.

Pappá szentelték: Esztergomban 2008. június 14-én.

Káplán: a Bp.-XIII. Árpád-házi Szent Margit plébánián 2008-2013.

Plébániai kormányzó: Ürömön a Szent György Vértanú plébánián 2013- .

Oldallagosan ellátja Pilisborosjenőn a Szent Vid és a 14 Segítőszent plébániát is 2013- .

 

 

 

Az Ürömi Egyházközség történelméből:

A török hódoltságot követően elnéptelenedett Ürömön, középkori egyházának romjaiból építik fel, az új sváb telepesek.1700 után Szent György templomukat 1764-66 között kibővítik, 1936-ban pedig a régi templomot a szentély irányában nagyméretű új hajóval toldják meg. Pilisborosjenő filiája 1803-ig, utána helyi lelkészség.

1821 óta plébánia. 1946-ban a község tiszta sváb és katolikus. Lakosságának 97,5%-át kitelepítették és helyükbe Szabolcsból Tarpáról reformátusokat, Szigetmonostorról vegyes-vallásúakat, Mezőkövesdről katolikusokat telepítettek.

1986-ban a reformátusok svájci támogatással templomot és lelkészlakot építettek. A községben jelentős számban vannak még baptisták, jehovisták és néhány nazarénus család, igen sok (10-12) gyerekkel.

Az Egyházközség korábban a Székesfehérvári Egyházmegyéhez tartozott 1993-óta tartozik az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyéhez.

Búcsú: április 23.
Anyakönyvek: 1821-től.

 

 

 

sikos-antal.jpg

Sikos Antal Elhunyt Székesfehérvárott,2013. január 12.-én reggel.

Isten nyugosztalja Antal atyát, vegye körül békességgel, szeretettel! Imádkozunk Érte! 

Jólesik visszaemlékezni és nagyon köszönjük neki, hogy annak idején (7-8 éve) új egyházközségi tagokkéntkedvesen és bizalommal fogadott minket. 
Hozzá fűződik az egyik legkülönlegesebb keresztelő-emlékünk, Luca lányunk keresztelője, talán nem botránkoztok meg, ha "Égi születésnapján", Rá emlékezve megosztom veletek az élményt. Akik ott voltak, biztosan emlékeznek is, akik meg nem, el tudják képzelni.
Külön időpontot kértünk a keresztelőre, egy szombat délelőttre, ezért talán szűk körűre számított, de mivel mi az akkor létező összes ürömi egyházközségi ismerősünket és egyéb barátainkat, családtagjainkat is meghívtuk, azt hiszem nagyon meglepődött a sokgyerekes "tömegen" : ), talán mondta is, nem gondolta, hogy ennyi gyerekes család van Ürömön. Nagyon megörült ennek a jelenlétnek, hogy az ő miséjén ennyi gyerek... (nem volt szokás, talán félreértések miatt, de mindegy is), és talán emiatt is történt, de több érdekes újítást, legalábbis számunkra új momentumot vitt bele a keresztelőbe. Például egy ponton előre hívta a teljes "gyülekezetet" az oltár elé, ahol a kis asztalka volt, kérte, hogy mindannyian álljunk körbe a keresztelendő körül, így imádkozzunk. Volt, hogy kérte - a gyerekeket külön is -, hogy mindenki nyújtsa ki előre a kezét ima közben, hogy így közösen "hívjuk le Isten Szentlelkét" a vízre, amit a kereszteléskor használni fog. Több közösségi megnyilvánulás is volt, például hogy tegye a kereszt jelét Luca homlokára a "teljes közösség". A nap erősen sütött be a déli oldal ablakain, ragyogott a templom, a sugarak láthatóak voltak a térben, a kis kereszteltre áradtak, én legalábbis így emlékszem vissza (nem is lehet boldogabb egy anyuka keresztelőn, mint én akkor).
Én ezt köszönöm.
Isten áldjon, Antal atya, fogadjon Szeretetébe!
  Krisztina, Laci, Réka, Boti, Luca, Kinga

Nekem az ragadt meg nagyon, hogy egyszer, amikor pappá szentelésének évfordulója volt, akkor mondta a misén, hogy ő azért lett pap, mert csodálni akarta a mindenséget, az Istent. Most imádkozzunk érte, hogy begfogadja őt Az, akit egész életében csodált és ott lehessen a Jóistennél. Nyugodjon békében. Laci